Xining Gran Mosque
Xining Gran Mosque

Worshipers leaving the Grand Mosque, Xining

Xiahe
Xiahe

Monks in Xiahe

P9200571.jpg
P9150582.jpg
P9160791.jpg
P9160920.jpg
P9180059.jpg
P9180068.jpg
P9200696.jpg
P9180225.jpg
P9200659.jpg
P9200780.jpg
P9200839.jpg
P9210856.jpg
P9210984.jpg
P9221033.jpg
P9221166.jpg
P9231239.jpg
P9241591.jpg
P9241803.jpg
Xining Gran Mosque
Xiahe
P9200571.jpg
P9150582.jpg
P9160791.jpg
P9160920.jpg
P9180059.jpg
P9180068.jpg
P9200696.jpg
P9180225.jpg
P9200659.jpg
P9200780.jpg
P9200839.jpg
P9210856.jpg
P9210984.jpg
P9221033.jpg
P9221166.jpg
P9231239.jpg
P9241591.jpg
P9241803.jpg
Xining Gran Mosque

Worshipers leaving the Grand Mosque, Xining

Xiahe

Monks in Xiahe

show thumbnails